-->

Poljoprivreda i ruralni razvoj

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) ima središnju ulogu među politikama EU-a. Potpora EU-a poljoprivrednicima u okviru naslova „Održivi rast: prirodni resursi” iznosila je 2019. godine više od 57 milijardi eura. Kao tradicionalno područje politika EU-a, ZPP je, među ostalim, usmjeren na pružanje potpore poljoprivrednicima i povećanje poljoprivredne proizvodnje, jamčenje stabilne opskrbe cjenovno pristupačnom hranom, zaštitu poljoprivrednika u Europskoj uniji te očuvanje ruralnih područja i krajolika diljem EU-a. U tako velikom području potrošnje (otprilike 38 % godišnjeg proračuna EU-a) financijsko upravljanje ima ključnu ulogu. Sud je već 2019. godine obradio određene teme povezane s poljoprivredom, kao što su stabilizacija dohotka poljoprivrednika, nove tehnologije snimanja za potrebe praćenja u poljoprivredi, sustav kontrole za ekološke proizvode i kemijske opasnosti u hrani. Za ZPP nakon 2020. godine utvrdit će se novi ciljevi te će, među ostalim, doći do manjih izmjena potpore dohotku, dok će se dodatno jačati mjere u području okoliša i klime.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. U skladu s novim ZPP-om u budućnosti će postojati jače poveznice između klimatskih promjena, natjecanja za resurse i očuvanja staništa. Ekološki prihvatljiva rješenja bit će važnija u svim područjima poslovanja i industrije, kao što su promet, građevinarstvo i poljoprivreda. To će imati gospodarske posljedice na lokalnoj i nacionalnoj razini, kao i na razini cjelokupnog EU-a.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.