-->

Zapošljavanje i socijalna pitanja

 

Izvješća Suda bavila su se različitim pitanjima u području otvaranja radnih mjesta i socijalne pravde.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Tržište rada u EU-u zbog prethodnih se promjena suočava s problemima kao što su dugoročna nezaposlenost i nezaposlenost mladih, radna mjesta niske kvalitete, zapošljavanje na pola radnog vremena i na određeni rok te učinak demografskih promjena i migracija. Napredak u tehnologiji sa sobom nosi potrebu za usvajanjem novih vještina te je neposjedovanje tehničkih vještina među radnicima sve veći problem u Europi, osobito kad je riječ o srednjim i starijim generacijama. U isto vrijeme, do 2020. polovicu radne snage činit će osobe odrasle s internetskim i mobilnim tehnologijama.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.