-->

Unutarnje tržište i zaštita potrošača

Slobodno kretanje robe i usluga dvije su od četiriju temeljnih sloboda Unije. Revizijama koje Sud provodi u tom području obuhvaća se podnaslov proračuna EU-a „Konkurentnost za rast i zapošljavanje”.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Međunarodna pravila, slobodna trgovina i multilateralizam temeljna su načela EU-a. S pojavom novog trenda protekcionizma ta će se načela staviti pod povećalo u svjetlu novih rasprava o tome što bi se trebalo postići slobodnom trgovinom, za koje bi se skupine ona trebala smatrati „pravednom” te kako se raspodjeljuju troškovi i koristi od slobodne trgovine.

S druge strane, što je manje prilika za trgovinu sa zemljama izvan EU-a, to će nacionalna gospodarstva ostvarivati veće koristi od unutarnjeg tržišta EU-a. Međutim, čak i više od 20 godina nakon pokretanja inicijative o jedinstvenom tržištu i dalje postoje brojne prepreke slobodnom protoku robe i usluga među državama članicama koje je potrebno ukloniti.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.