-->

Regionalni razvoj

Rashodi u okviru kohezijske politike čine znatan dio potrošnje sredstava iz proračuna EU-a i javnih ulaganja u mnogim državama članicama. Sud redovito izvješćuje o izradi, provedbi i praćenju kohezijskih programa i projekata.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Gospodarska i socijalna kohezija ključne su za EU. Velika i sve izraženija nejednakost mogla bi ugroziti različite aspekte našeg društva, pa tako i gospodarski rast te otežati koheziju. Narednih će se godina osjetiti sve veći pritisak na djelotvornost i učinkovitost kohezijske politike i politike ruralnog razvoja u pogledu smanjenja regionalnih nejednakosti. S druge strane, financijskim sredstvima u području kohezije podupiru se drugi ciljevi politika EU-a te će ta sredstva u programskom razdoblju 2021. ‒ 2027. biti vezana uz europski semestar.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.