-->

Razvoj

Europska unija najveći je svjetski donator pomoći. U revizijskim izvješćima Suda ispituje se potrošnja sredstava u određenim zemljama i obrađuju različita međusektorska pitanja.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Zapadni blok trenutačno se nalazi u fazi relativnog pada, dok druge zemlje, kao što su Kina i Indija, imaju sve veću ulogu u međunarodnoj politici, što utječe na globalne politike u području energetike, klime, sigurnosti, trgovine i razvoja. Stabilnost i gospodarski razvoj ključni su za smanjenje migracijskog pritiska iz Afrike prema Europi, što je jedan od razloga zbog kojih se politikom EU-a žele smanjiti napetosti unutar afričkih država i među njima. Međutim, u isto vrijeme pojava novih aktera ugrožava tradicionalnu gospodarsku ulogu EU-a u tom zemljopisnom području.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.