-->

Pravna pitanja

Naša Unija temelji se na nizu zajedničkih vrijednosti i vladavini prava. Kao i Europski parlament, Europski revizorski sud vjeruje da bi se postojećim mehanizmima na razini EU-a trebala zajamčiti međusobna povezanost zakonodavstva i financijskih sredstava EU-a. Bolje zakonodavstvo i učinkovitost te vrijednost za uloženi novac u provedbi politika i programa dvije su strane iste medalje.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Očekujemo da će Europska komisija, Parlament i Vijeće u narednim godinama pri donošenju zakona EU-a nastaviti s primjenom načela „bolje regulative”. U isto vrijeme nove tehnologije i znanstveni napredak predstavljat će pravne, etičke i socijalne izazove za donositelje politika. S napretkom u području umjetne inteligencije i izmjene genoma povećat će se broj etičkih dilema, a pravni okvir možda neće uvijek moći ići u korak s time. Sve veća uporaba analitike podataka predstavljat će teret za pravni i regulatorni okvir.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.