-->

Ustavna pitanja

Odbor AFCO u svom se radu bavi institucijskim aspektima procesa europskih integracija, što se može smatrati komplementarnim našem radu u području financijskog upravljanja EU-om.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Sve veća prisutnost internetskih medija dovela je do povećanja transparentnosti rezultata koje postižu vlade, što u kombinaciji s inovacijama i većom vrijednosti za uloženi novac koju građani mogu vidjeti u različitim područjima života vodi do porasta očekivanja od javnih službi. Od nacionalnih vlada i EU-a sve se više očekuje otvorenost, što može biti poseban izazov s obzirom na osjećaj nepovezanosti građana s institucijama.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.