-->

Proračuni

Odbor BUDG u prvom se redu bavi višegodišnjim financijskim okvirom (VFO) kojim se predviđaju dugoročni rashodi EU-a. Upravljanje prijelazom s tekućeg VFO-a na sljedeći VFO vrlo je važno za dobro financijsko upravljanje EU-om. Europski revizorski sud već je u više navrata pozvao na stavljanje većeg naglaska na dodanu vrijednost u razdoblju 2021. – 2027., kao i na veću fleksibilnost, transparentnost i odgovornost.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. U posljednjem se desetljeću financijska potpora iz proračuna EU-a pružala primjenom alternativnih rješenja, kao što su financijski instrumenti, javno-privatna partnerstva i proračunska potpora. Nastavit ćemo s procjenom toga hoće li ta rješenja, ili možda neki novi oblici provedbe politika EU-a, biti primjereni svojoj svrsi te hoće li se njima zajamčiti učinkovita i djelotvorna uporaba ograničenih financijskih sredstava EU-a. Također ćemo detaljno razmotriti sve prijedloge za preispitivanje financiranja proračuna EU-a ili za preraspodjelu financijskih sredstava tijekom programskog razdoblja 2021. – 2027.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.