-->

Proračunski nadzor

 

Sud blisko surađuje s odborom CONT, posebice u pitanjima povezanima s upravljanjem proračunom EU-a. Želimo vidjeti da se novac poreznih obveznika troši učinkovito, djelotvorno i u skladu sa zakonodavstvom EU-a. Sud obavlja reviziju računovodstvene dokumentacije institucija, tijela, agencija i zajedničkih poduzeća EU-a te predlaže načine za poboljšanje kako bi se zajamčilo dobro financijsko upravljanje. Sud provodi i reviziju uspješnosti programa i projekata EU-a kako bi se procijenilo ostvaruje li se njima vrijednost za uloženi novac.

Naša godišnja izvješća sadržavaju rezultate financijske revizije i revizije usklađenosti proračuna Europske unije, europskih razvojnih fondova te svih institucija, agencija i zajedničkih poduzeća EU-a. Ona se sastoje od godišnjih izjava o jamstvu i posebnih procjena glavnih proračunskih područja, a obuhvaćaju i proračunsko upravljanje i aspekte uspješnosti.

U pravilu sva naša tematska izvješća predstavljamo odboru CONT. I godišnja i tematska izvješća služe kao osnova za godišnji postupak davanja razrješnice Parlamenta koji predvodi upravo Odbor za proračunski nadzor.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Očekujemo da će se u budućnosti EU suočiti s nizom izazova, uključujući digitalnu transformaciju gospodarstva i društva, klimatske promjene, pritisak na vladavinu prava i demokraciju, usporen proces globalizacije, rastuću nejednakost i jačanje osjećaja nacionalne pripadnosti. Svi ti izazovi također bi mogli imati znatne posljedice na gospodarstvo i proračun.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.