-->

Sigurnost i obrana

 

Zbog sve nestabilnijeg geopolitičkog poretka i porasta novih sigurnosnih prijetnji, u državama članicama postoji veliko zanimanje javnosti za područje obrane. Iako države članice imaju vlastite proračune za obranu, Komisija je za programsko razdoblje 2021. – 2027. uspostavila Europski fond za obranu u svrhu potpore zajedničkim obrambenim projektima EU-a.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Tri desetljeća nakon završetka hladnog rata u sve se nestabilnijem svijetu rađa nova vrsta neujednačenih sigurnosnih prijetnji. Takve prijetnje vrebaju od terorističkih i drugih ekstremističkih skupina, kriminalnih organizacija i neprijateljskih zemalja, no prijetnju predstavljaju i pandemije. EU trenutačno nije dobro pripremljen za nošenje sa sigurnosnim izazovima s kojima će se možda susresti u budućnosti u vidu prijetnji kibersigurnosti, hibridnog ratovanja i korištenja društvenim mrežama kao oružjem. Istovremeno će EU-u i državama članicama biti sve teže sklapati multilateralne i bilateralne sporazume te će Europljani morati sami upravljati svojom sigurnošću i obranom te ih sami financirati.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.