-->

Ribarstvo

Glavni je cilj zajedničke ribarstvene politike EU-a zajamčiti dugoročnu gospodarsku i socijalnu održivost sektora ribarstva i akvakulture, kao i njihovu održivost u pogledu okoliša.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Oceani i mora jedni su od glavnih prirodnih resursa, ali njihova ekološka održivost ugrožena je zagađenjem, neodrživim i nezakonitim ribolovom te klimatskim promjenama koje su narušile ekosustave.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.