-->

Međunarodna trgovina

Carinska unija EU-a postala je najveći trgovinski blok na svijetu. U središtu naših izvješća našla se fizička infrastruktura kojom se olakšava trgovina EU-a s ostatkom svijeta te financijski postupci na kojima se ona temelji.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Međunarodna pravila, slobodna trgovina i multilateralizam temeljna su načela EU-a. Nova gospodarska dinamika može značiti da će EU morati prilagoditi svoje trgovinske odnose, dodatno promicati svoje temeljne vrijednosti u trgovinskim partnerstvima te postati konkurentniji u svjetskom gospodarstvu. U protivnome mu prijeti rizik od smanjenja vanjske trgovine.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.