-->

Prava žena i rodna ravnopravnost

Ravnopravnost muškaraca i žena jedna je od temeljnih vrijednosti obuhvaćenih Ugovorima EU-a. Postizanje te ravnopravnosti jedan je od ciljeva EU-a. Poboljšanje rodne ravnopravnosti dovest će do gospodarskog rasta u EU-u i koristi za pojedince i društvo.

Parlament je zauzeo čvrst stav u pogledu promicanja rodne ravnopravnosti te poziva na djelotvorno uključivanje rodne perspektive u izradu proračuna, kao i na to da se rodno osviještena politika obuhvati i provodi u okviru novog VFO-a. Sud namjerava dati kritički osvrt na pitanja u vezi s rodnom ravnopravnošću i proračunom EU-a te istaknuti što je naučeno na temelju uključivanja perspektive rodne ravnopravnosti u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Kao revizorima EU-a zadaća nam je i razmatrati budućnost kako bismo pomogli u rješavanju ključnih izazova s kojima će se EU tek suočiti. Iako se čini da postoji mnogo bolje razumijevanje rodne ravnopravnosti i da se tom pitanju pridaje puno veća pažnja, i dalje postoji rizik od toga da se pri izradi i provedbi politika i programa EU-a ne vodi sustavno računa o pitanjima u vezi s rodnom ravnopravnošću. Postojane razlike između spolova u pogledu uspjeha u obrazovanju, plaća, stopa aktivnosti na tržištu rada i obavljanja neplaćenog rada onemogućuju razvoj ravnopravnijeg i inovativnijeg društva.

Revizori će pri odabiru svojih revizijskih zadataka i izražavanju preporuka za budućnost voditi računa o svim navedenim aspektima.