Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

9/2016. sz. különjelentés: Az Európai Unió külső migrációs politikájával kapcsolatos kiadások 2014-ig a dél-mediterrán térség és a keleti partnerség országaiban

Hungarian icpdf.png 2 MB
17. 03. 2016

Jelentésünk témája az Európai Unió közös migrációs politikájának külső dimenziójához kapcsolódó két fő finanszírozási eszköz (TPMA és ENPI). E politika arra hivatott, hogy előmozdítsa a migrációs áramlásoknak – a származási és tranzitországokkal partnerségben történő – hathatós irányítását. Jelentésünkben megvizsgáltuk, hogy e két eszköz kiadásaihoz egyértelmű célkitűzéseket rendeltek-e, illetve hogy e kiadások eredményesek voltak-e és koordinációjuk megfelelő volt-e. Megállapítottuk, hogy az eszközök összességében nem biztosítottak egyértelmű stratégiát, amely révén meg lehetett volna állapítani, mennyiben járultak hozzá a célkitűzések megvalósulásához, így az sem volt világos, hogy mit kívántak elérni uniós szinten. Az uniós kiadások révén elért eredmények mérése gyakran nehéz volt, és az is nehezen volt értékelhető, hogy a migráció mennyiben járult hozzá a fejlesztéshez. A szakpolitikát összetett irányítási keretek és elégtelen koordináció jellemezték, továbbá nem volt olyan áttekintés a finanszírozásról, amelyből megállapítható lett volna, hogy a Bizottság és a tagállamok közül ki mit finanszíroz.