Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Különjelentés 11/2020: Az épületek energiahatékonysága: továbbra is jobban kell összpontosítani a költséghatékonyságra

Hungarian icpdf.png 3 MB
28. 04. 2020

Felmértük, hogy az Unió társfinanszírozásában megvalósuló, az épületek energiahatékonyságára irányuló beruházások költséghatékony módon segítették-e az Uniót a 2020-ra kitűzött energiamegtakarítási célja elérésében. Megállapítottuk, hogy az operatív programokat és a projektek kiválasztását nem a költséghatékonyság alapelve vezérelte. A tagállamok előírták az épületek felújítását egy legalább minimális energiamegtakarítás elérése, valamint az épületek energetikai minősítésének javítása érdekében, ám ez esetenként magas költséggel járt. Mivel nincsenek összehasonlító értékelések a projektek pozitív hatásaira, valamint a költséghatékonyság minimális/maximális küszöbértékeire vonatkozóan, nem sorolták előre az alacsonyabb költségráfordítás mellett nagyobb energiamegtakarítással vagy más előnyökkel járó projekteket. A kiadások költséghatékonyságának javítása érdekében javasoljuk a beruházások tervezésének, kiválasztásának és nyomon követésének javítását.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.