Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

A 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentések

Hungarian icpdf.png 11 MB
26. 10. 2021

​Az Európai Számvevőszék minden évben ellenőrzi az uniós költségvetés bevételeit és kiadásait, és véleményt ad arról, hogy megbízható-e az éves beszámoló, valamint hogy a bevételek és kiadások megfelelnek-e a szabályoknak és rendelkezéseknek.

2020-ban az uniós kiadások összesen 173,3 milliárd eurót tettek ki, ami a 27 uniós tagállam és az Egyesült Királyság együttes bruttó nemzeti jövedelme 1,1%-ának felel meg. Az uniós költségvetést – hétéves pénzügyi kereteken belül – évente fogadja el az Európai Parlament és a Tanács. Az elmúlt év, 2020, az új többéves pénzügyi keret indulása előtti utolsó esztendő volt.

A költségvetés helyes felhasználásáért – a többi uniós intézmény és szerv mellett – elsősorban az Európai Bizottság a felelős. A kiadások mintegy kétharmada tekintetében (főként a természeti erőforrások és a kohézió terén) azonban a Bizottság a tagállamokkal megosztva viseli ezt a felelősséget.

Számvevőink tranzakciókból vett minták tesztelése útján adnak statisztikai alapú becsléseket arról, hogy a bevételeket és a különböző kiadási területeket milyen mértékben érinti hiba (milyen „hibaarány" jellemzi).