Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2020 A teljesítményjelentésről röviden

Hungarian icpdf.png 1 MB
15. 11. 2021

Néhány szó a „2020: A költségvetés teljesítményéről röviden” című összefoglalóról

A 2020. évi teljesítményjelentés összefoglalója áttekintést nyújt „Jelentés az Európai Unió költségvetésének teljesítményéről – 2020. év végi állapot” című jelentésünkről, amelyben megvizsgáltuk az uniós teljesítménymérési keret egy konkrét szempontját, uniós kiadási programok egy mintáján elemeztük az elért eredményeket, és áttekintettük, mennyiben hajtották végre az ellenőrzött szervezetek a 2017. évi különjelentéseinkben tett ajánlásainkat.

A jelentések teljes szövege megtalálható honlapunkon (eca.europa.eu).

Az Európai Számvevőszék az Unió független külső ellenőre. Feladatunk, hogy felhívjuk a figyelmet a kockázatokra, bizonyosságot nyújtsunk, rávilágítsunk a hiányosságokra és a bevált gyakorlatokra, valamint iránymutatással szolgáljunk az uniós döntéshozóknak és jogalkotóknak arra nézve, hogyan javítható az uniós szakpolitikák és programok irányítása. Ellenőrzéseink révén biztosítjuk, hogy az uniós polgárok tudjanak arról, mire fordítják a pénzüket.