Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

02/2022. sz. különjelentés: Vállalkozások energiahatékonysága -  Van némi energiamegtakarítás, de a tervezést és a projektkiválasztást hiányosságok jellemzik

Hungarian icpdf.png 2 MB
17. 01. 2022

Az energiahatékonyság alapvetően fontos ahhoz, hogy az Unió 2050-ra karbonsemlegessé váljon. Elemzésünk a kohéziós politikai alapokból társfinanszírozott vállalkozások energiahatékonysági projektjeire vonatkozott. Megállapításunk szerint a Bizottság nem mérte fel sem a vállalkozások energiamegtakarítási potenciálját, sem finanszírozási igényeiket, miközben a programok alapján nem világos, hogy az alapokból származó források mennyiben járulnak hozzá az energiahatékonysági prioritások megvalósulásához. Utólagos mutatókkal ez a hozzájárulás nem értékelhető, de becslésünk szerint a 2030-as célok elérése érdekében tett megtakarítási erőfeszítések 0,3%-ának felel meg. Az energiahatékonysági beruházások összességükben hatékonyak voltak. Ha a kiválasztási folyamat során alkalmaztak volna pénzügyi mutatókat, elkerülhetőek lettek volna egyes hatékonysági problémák, és a finanszírozási eszközt is jobban lehetett volna megválasztani. Javasoljuk, hogy a Bizottság tisztázza, miben áll az uniós alapok hozzájárulása, és ellenőrizze, hogy a finanszírozási eszköz kiválasztása észszerű-e.

​A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.