Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

01/2022. sz. áttekintés: Energiaadóztatás, szén-dioxid-árazás és energiatámogatások

Hungarian icpdf.png 2 MB
31. 01. 2022

​​Áttekintésünk azt értékeli, hogyan illeszkedik az energiaadóztatás, a szén-dioxid-árazás és az energiatámogatás az uniós éghajlatpolitikai célkitűzésekhez. Az energiaadóztatás elősegítheti az éghajlatváltozással kapcsolatos eredmények elérését, a jelenlegi adószintek azonban nem veszik figyelembe, hogy a különböző energiaforrások milyen mértékben szennyeznek. 2008 és 2019 között a megújuló energia támogatása közel négyszeresére nőtt, míg a fosszilis tüzelőanyagok támogatása stabil maradt. A tagállamok közül tizenöt többet költ fosszilis tüzelőanyagokra, mint a megújuló energia támogatására. 2021 közepén a Bizottság javaslatot tett közzé az energiaadóirányelv felülvizsgálatára. Áttekintésünk azokat a kihívásokat vázolja fel, amelyekkel a politikai döntéshozóknak szembe kell nézniük az energiaadóztatási és -támogatási szakpolitikák aktualizálása során: biztosítani kell a következetességet az ágazatok és az energiahordozók között, csökkenteni kell a fosszilis tüzelőanyagok támogatását és össze kell hangolni az éghajlat-politikai célkitűzéseket a társadalmi szükségletekkel.​