Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

08/2022. sz. különjelentés: ERFA-támogatás a kkv-k versenyképességének javítására Tervezési hiányosságok rontják a finanszírozás eredményességét

Hungarian icpdf.png 5 MB
01. 06. 2022

Vizsgálatunk arra irányult, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap előmozdította-e a kis- és középvállalkozások versenyképességét a 2014–2020-as időszak során. Megállapításunk szerint a tagállamok arra törekedtek, hogy minél nagyobb számú kkv-t finanszírozzanak, ahelyett, hogy a kkv-k versenyképességét korlátozó fő tényezőket vették volna célba.

A pályázati felhívások zöme olyan egyedi termelőberuházásokat finanszírozott, amelyek nem gyakorolnak tartós hatást a versenyképességre. A projekteket többnyire versenyeztetés nélküli kiválasztási eljárások és támogatások útján ítélték oda.

A támogatás élénkítette a kkv-k beruházási hajlandóságát, bár többük közfinanszírozás nélkül is ugyanazokat a beruházásokat valósította volna meg. Néhány esetben a támogatás kedvezőtlenül hatott az ugyanazon a piacon versenyző más kkv-k gazdasági kilátásaira. Javasoljuk a kkv-nak szóló pályázati felhívások kialakításának javítását, az ERFA-ból nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére vonatkozó kiválasztási eljárások felülvizsgálatát, valamint a visszatérítendő támogatások használat előnyben részesítését.

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.