-->

Külügy

Az Unió globális szereplő, és a 2021–2027-es időszakra javasolt új uniós költségvetés jelentős növekedést vetít elő a külső fellépések finanszírozása tekintetében: a teljes összeg elérheti a 123 milliárd eurót. Az e területre vonatkozó jelentéseink nemcsak az egyes országok kiadásait vizsgálják meg, hanem több területen átívelő kérdésekkel is foglalkoznak.

Uniós számvevőkként előre is kell tekintenünk, hogy az Unió előtt álló legfontosabb jövőbeni kihívások megoldásában is segíthessünk. A szabályokon alapuló nemzetközi rend egyre nagyobb nyomás alá kerül, és Európa az együttműködésen alapuló többoldalúság, az emberi jogok és a liberális értékek védelmezőjeként egyre határozottabb szerepet vállal a globális színtéren. Számos szakértő arra számít, hogy a 21. század geostratégiai képét az autokrácia és a demokrácia közötti versengés fogja meghatározni. Az önkényuralmi államok egyre inkább törekedni fognak arra, hogy aláássák az alapvető demokratikus elveket, köztük a jogállamiságot és az emberi jogok védelmét.

Mindezeket a tényezőket ellenőrzési feladataink kiválasztásakor és a jövőre vonatkozó ajánlásaink megfogalmazásakor továbbra is szem előtt fogjuk tartani.