-->

Állampolgári jog, bel- és igazságügy

Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a gondos pénzgazdálkodás egyaránt lényeges szerepet játszik a polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmának fenntartásában. Osztozunk a Parlamenttel azon a nézeten, hogy meg kell erősíteni az európai polgárság és a jogállamiság koncepcióját. A közelmúltban erőforrásaink jelentős részét fordítottuk annak ellenőrzésére, hogy az Unió és a tagállamok hogyan reagálnak a legális és illegális migrációra.

Uniós számvevőkként előre is kell tekintenünk, hogy az Unió előtt álló legfontosabb jövőbeni kihívások megoldásában is segíthessünk. Továbbra is kiemelt helyen szerepel a politikai napirenden, hogy az Unió és tagállamai hogyan kezelik az Európába irányuló migrációt. Miközben a migrációs áramlások jóval elmaradnak a 2015. évi csúcsértéktől, várhatóan továbbra is prioritást élvez majd az uniós határok illegális migrációtól való védelme és a migránsok társadalmi, gazdasági és politikai rendszerbe való integrációja. Az Unió hagyományosan iránymutató szerepet tölt be az adatvédelem terén, amellyel kapcsolatban 2018-ban új jogi keret lépett hatályba. Az új technológiák és a tudományos fejlődés az elkövetkező években jogi, etikai és társadalmi kérdéseket vetnek fel a szakpolitikusok számára.

A büntető igazságszolgáltatási rendszeren belül például a mesterséges intelligencia az arcfelismerés, a kockázatértékelés és a prediktív rendfenntartás terén is hasznosnak bizonyulhat. Ugyanakkor kihívást is jelenthet az átláthatóság, a pontosság, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos polgári jogi aggályok tekintetében.

Mindezeket a tényezőket ellenőrzési feladataink kiválasztásakor és a jövőre vonatkozó ajánlásaink megfogalmazásakor továbbra is szem előtt fogjuk tartani.