-->

Emberi jogok

Az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a jogállamiság az uniós szerződések alapját képező értékek.

Uniós számvevőkként előre is kell tekintenünk, hogy az Unió előtt álló legfontosabb jövőbeni kihívások megoldásában is segíthessünk. A 21. század geostratégiai képét az autokrácia és a demokrácia közötti versengés fogja meghatározni. A szabályokon alapuló nemzetközi rend egyre nagyobb nyomás alá kerül, és Európa az együttműködésen alapuló többoldalúság, az emberi jogok, a jogállamiság és a demokratikus értékek védelmezőjeként egyre határozottabb szerepet vállal a globális színtéren. Az önkényuralmi államok egyre inkább törekedni fognak arra, hogy aláássák az alapvető demokratikus elveket, köztük a jogállamiságot és az emberi jogok védelmét.

Mindezeket a tényezőket ellenőrzési feladataink kiválasztásakor és a jövőre vonatkozó ajánlásaink megfogalmazásakor továbbra is szem előtt fogjuk tartani.