-->

Regionális fejlesztés

Számos tagállamban az uniós költségvetésből származó kiadások és a közberuházások jelentős része a kohéziós politikához kapcsolódik. A kohéziós programok és projektek kialakításáról, végrehajtásáról és ellenőrzéséről rendszeresen készítünk jelentéseket.

Uniós számvevőkként előre is kell tekintenünk, hogy az Unió előtt álló legfontosabb jövőbeni kihívások megoldásában is segíthessünk. A gazdasági és társadalmi kohézió alapvető fontosságú az Unió számára. A nagyfokú és növekvő egyenlőtlenség többféle módon (nem utolsósorban a gazdasági növekedés szempontjából) is árthat társadalmainknak és gátolhatja a kohéziót. Az elkövetkező években egyre fontosabbá válik majd, hogy a kohéziós és a vidékfejlesztési politika hatékonynak és eredményesnek bizonyuljon a regionális egyenlőtlenségek csökkentése terén. Mindeközben a kohéziós kiadások más uniós szakpolitikai célkitűzéseket is támogatnak, és a 2021–2027-es programozási időszakban egyre inkább az európai szemeszterhez fognak kapcsolódni.

Mindezeket a tényezőket ellenőrzési feladataink kiválasztásakor és a jövőre vonatkozó ajánlásaink megfogalmazásakor továbbra is szem előtt fogjuk tartani.