-->

Petíciók

Az Európai Parlament kulcsszerepet játszik az uniós jog tagállami végrehajtásával kapcsolatos problémák, valamint általában az uniós polgárok és lakosok aggályainak azonosításában. Bár ellenőrzéseink a legtöbb esetben annak vizsgálatára irányulnak, hogy a tagállamok tiszteletben tartják-e az uniós jogot, ha az feltétele annak, hogy részesüljenek az uniós költségvetésből történő kifizetésekből, azt is vizsgálhatjuk, hogy az Európai Bizottság hogyan végzi felügyeleti tevékenységeit és hogyan ad számot azokról.

Uniós számvevőkként előre is kell tekintenünk, hogy az Unió előtt álló legfontosabb jövőbeni kihívások megoldásában is segíthessünk. Egyre nagyobb elvárások fogalmazódnak meg a kormányzás és a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságával és az azokban való részvétel igényével kapcsolatban. A közösségi média a politikai vita új formáit hozta létre. A kormányok hivatalos online csatornákat biztosítanak a polgárok számára, hogy bejelenthessék a bűncselekményeket, megjegyzéseket fűzhessenek a politikai döntésekhez, illetve petíciót nyújthassanak be változások kezdeményezésére. Az e-kormányzat több területen átívelő átalakulást eredményezve támogatja a kormányokat abban, hogy jobb szolgáltatásokat nyújthassanak.

Mindezeket a tényezőket ellenőrzési feladataink kiválasztásakor és a jövőre vonatkozó ajánlásaink megfogalmazásakor továbbra is szem előtt fogjuk tartani.