-->

Költségvetési ellenőrzés

 

Szorosan együttműködünk és rendszeresen konzultálunk a CONT bizottsággal, különösen az uniós költségvetés irányításával kapcsolatos kérdésekben. Azt szeretnénk, ha az adófizetők pénzét hatékonyan, eredményesen és az uniós joggal összhangban használnák fel. Ellenőrizzük az uniós intézmények, szervek, ügynökségek és közös vállalkozások beszámolóját, és javaslatokat teszünk a gondos pénzgazdálkodás biztosítását szolgáló fejlesztésekre. Teljesítményellenőrzéseket is végzünk az uniós programok és projektek kapcsán, és ezek keretében felmérjük, hogy azok megfelelő ár-érték arányt képviselnek-e.

Éves jelentéseink az uniós költségvetés és az Európai Fejlesztési Alapok, valamint az összes uniós intézmény, ügynökség és közös vállalkozás pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzésének eredményeit tartalmazzák. A költségvetési gazdálkodásra és egyes teljesítménnyel kapcsolatos szempontokra szintén kiterjedő éves jelentések részét képezik az éves megbízhatósági nyilatkozat és a költségvetés fő területeiről készített külön értékelések is.

Különjelentéseinket általában bemutatjuk a CONT bizottságnak. A CONT bizottság által vezetett éves parlamenti zárszámadási eljárás mind éves jelentéseink, mind különjelentéseink eredményeit felhasználja.

Uniós számvevőkként előre is kell tekintenünk, hogy az Unió előtt álló legfontosabb jövőbeni kihívások megoldásában is segíthessünk. Úgy látjuk, hogy az Unió számos kihívással fog szembenézni, beleértve a gazdaság és a társadalom digitális átalakulását, az éghajlatváltozást, a jogállamiságra és a demokráciára nehezedő nyomást, a globalizációs folyamat elakadását, a növekvő egyenlőtlenségeket és a nemzeti hangulat erősödését. Mindezek a kihívások jelentős gazdasági és költségvetési következményekkel is járhatnak.

Mindezeket a tényezőket ellenőrzési feladataink kiválasztásakor és a jövőre vonatkozó ajánlásaink megfogalmazásakor továbbra is szem előtt fogjuk tartani.