-->

Nők jogai és nemek közötti egyenlőség

A férfiak és nők közötti egyenlőség az uniós szerződésekben foglalt alapvető értékek egyike. Az Unió elkötelezte magát e célkitűzés megvalósítása iránt. A nemek közötti egyenlőség javítása gazdasági növekedést generál az Unióban, és mind az egyének, mind a társadalom számára előnyöket biztosít.

A Parlament határozottan kiállt a nemek közötti egyenlőség előmozdítása mellett, és felszólított arra, hogy a következő TPK során gondoskodni kell a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő eredményes költségvetés-tervezésről és a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítéséről. Célunk, hogy fontos információkkal járuljunk hozzá a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdések kezeléséhez és az uniós költségvetés tervezéséhez, és rámutassunk a 2014–2020-as programozási időszakban a nemek közötti egyenlőség mint szempont figyelembevétele kapcsán levont tanulságokra.

Uniós számvevőkként előre is kell tekintenünk, hogy az Unió előtt álló legfontosabb jövőbeni kihívások megoldásában is segíthessünk. Bár úgy tűnik, hogy napjainkban sokkal inkább a középpontba került és nagyobb ismertségnek örvend a nemek közötti egyenlőség kérdése, továbbra is fennáll a kockázata annak, hogy ezt a szempontot nem veszik módszeresen figyelembe az uniós politikák és programok kialakítása és végrehajtása során. A nemek között az iskolai végzettség, a bérezés, a foglalkoztatási ráta és a fizetetlen munkavégzés terén továbbra is fennálló különbségek hátráltatják az igazságosabb és innovatívabb társadalom kialakulását.

Mindezeket a tényezőket ellenőrzési feladataink kiválasztásakor és a jövőre vonatkozó ajánlásaink megfogalmazásakor továbbra is szem előtt fogjuk tartani.