Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 18/2014: EuropAid vertinimo ir į rezultatus orientuoto stebėjimo sistemos

Specialioji ataskaita Nr. 18/2014: EuropAid vertinimo ir į rezultatus orientuoto stebėjimo sistemos

Lithuanian icpdf.png 688 KB
11-12-2014

Vertinimas ir į rezultatus orientuotas stebėjimas (ĮROS) yra EuropeAid rezultatų atskaitomybės sistemos dalis. Audito Rūmai nustatė, kad EuropeAid vertinimo ir ĮROS sistemos nėra pakankamai patikimos. Apskritai vertinimo ir ĮROS funkcijos yra gerai organizuotos. Tačiau kai kurie sistemų rengimo ir įgyvendinimo trūkumai sumažina EuropeAid gebėjimą vertinti ES politikos tikslų pasiekimą ir apie jį pranešti.