Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 11/2015: Ar Komisija tinkamai valdo žvejybos partnerystės susitarimus?

Lithuanian icpdf.png 3 MB
20-10-2015

Europos Sąjunga (ES) su pakrantės šalimis derasi dėl susitarimų, kad ES laivynui būtų suteiktos žvejybos teisės ir būtų remiamas vietos žuvininkystės sektoriaus valdymas ir tvarus vystymasis. Audito Rūmai nustatė, kad šiuos susitarimus Europos Komisija iš esmės valdė tinkamai, tačiau būtini kai kurie patobulinimai. Su pakrantės šalimis derybų metu patvirtinti žuvų kiekiai nuolat viršijo ES laivyno sužvejotą faktinį žuvų kiekį, todėl susitarimai santykinai reikalavo daugiau sąnaudų, nei tikėjosi ES. Duomenų apie sugautų žuvų kiekį stebėjimas ir licencijavimo procesas nebuvo pakankamai griežti, vietinių žuvininkystės sektorių teikiamai paramai siekiant tvaraus vystymosi reikėjo aiškesnių tinkamumo sąlygų bei geresnio koordinavimo ir suderinamumo su kita ES vystymosi parama.