Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 15/2015: Pagal AKR-ES energetikos priemonę Rytų Afrikai teikiama parama atsinaujinančiosios energijos srityje

Lithuanian icpdf.png 1 MB
03-12-2015

​2004 m. beveik du milijardai žmonių negalėjo naudotis
tinkamomis, prieinamomis ir tvariomis energijos tiekimo
paslaugomis, o tai yra pagrindinis veiksnys svarbiai
vystymosi tikslų pažangai. 2005 m. birželio mėn. sukurta
AKR‑ES energetikos priemonė skirta skatinti galimybę
neturtingiesiems naudotis moderniomis energijos tiekimo
paslaugomis kaimo ir užmiesčio vietovėse, didelį dėmesį
skiriant Užsachario Afrikai ir atsinaujinančiajai energijai. Šioje
ataskaitoje mes nustatėme, kad Komisijos veikla iš esmės
buvo sėkminga, tačiau ji galėjo geriau naudoti AKR‑ES
energetikos priemonę, siekdama padidinti galimybę
neturtingiesiems Rytų Afrikoje naudotis atsinaujinančiosios
energijos tiekimo paslaugomis. Mes pateikiame kelias
rekomendacijas, kad projektai būtų griežčiau atrenkami, kad
būtų stiprinamas jų stebėjimas ir gerinamos jų tvarumo
perspektyvos.