Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 01/2018: Bendra parama Europos regionų projektams (JASPERS) – laikas paramą teikti tikslingiau

Lithuanian icpdf.png 2 MB
11-01-2018

2006 m. Europos Komisija kartu su Europos investicijų banku nusprendė dalyvauti naujoje iniciatyvoje, vadinamoje „bendra parama Europos regionų projektams“ (JASPERS). Jos pagrindinis tikslas – į ES 2004 m. ir vėliau įstojusioms valstybėms narėms teikti nepriklausomas nemokamas konsultacijas ir padėti joms rengti aukštos kokybės didėlės apimties projektus. Nustatėme trūkumų, susijusių su JASPERS pagrindinių tikslų, funkcijų bei atsakomybės apibrėžimu, dėl kurių atsiranda rizika atskaitomybei. Taip pat, kuriant naują nepriklausomo kokybės vertinimo funkciją, neišvengta didelių trūkumų, dėl kurių atsiranda didelė šališkumo rizika. Nors įgyvendinant JASPERS iniciatyvą projektai buvo patvirtinami greičiau, o susiję projektų dokumentai buvo geresnės kokybės, iš esmės ji neturėjo įtakos ES lėšų įsisavinimui. Iniciatyvos JASPERS poveikis valstybių narių administraciniams gebėjimams vis dar nebuvo toks, kad būtų galima veikti mažiau priklausant nuo JASPERS paramos. Dėl šių ir dėl didelių JASPERS veiklos planavimo, stebėjimo ir vertinimo trūkumų kyla rizika, kad iniciatyva JASPERS nebus sėkmingai įgyvendinama, visų pirma jos efektyvumo ir veiksmingumo požiūriais.