Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 7/2018: ES pasirengimo narystei pagalba Turkijai: kol kas gauti prasti rezultatai

Lithuanian icpdf.png 3 MB
14-03-2018

Turkijai, kaip vienai pagrindinių partnerių užsienio politikos srityje ir kandidatei tapti ES valstybe nare, tenka daugiausia ES pagalbos už ES ribų. Mes auditavome 3,8 milijardo eurų pasirengimo narystei pagalbos teisinės valstybės, valdymo ir žmogiškųjų išteklių srityse veiksmingumą. Mes nustatėme, kad apskritai pagalba yra tinkamai parengta ir yra gaunami projektų išdirbiai. Tačiau daugiausia dėl politinės valios stygiaus ir kadangi Komisija mažai naudojosi sąlygomis, teikiant ES pagalbą buvo nepakankamai atsižvelgiama į kai kuriuos pagrindinius poreikius, o rezultatų tvarumui dažnai kyla rizika. Todėl mes manome, kad finansavimo veiksmingumas yra labai ribotas ir teikiame keletą rekomendacijų dėl patobulinimų, be kita ko, dėl geresnio lėšų skirstymo ir dažnesnio sąlygų naudojimo.