Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 27/2018: Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė: naudinga parama, tačiau būtini patobulinimai siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų racionaliau naudojamos

Lithuanian icpdf.png 3 MB
13-11-2018

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė – tai ES atsakas į Europos Vadovų Tarybos raginimą skirti daug daugiau papildomų lėšų pabėgėliams Turkijoje remti. Tai – ES ir jos valstybių narių skiriamos pagalbos koordinavimo ir optimizavimo mechanizmas. Savo audito metu nagrinėjome, ar Priemonė veiksmingai rėmė pabėgėlius Turkijoje, daugiausia dėmesio skiriant Priemonės valdymui ir pagal jos humanitarinį segmentą iki šiol pasiektiems rezultatams. Nustatėme, kad Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė esant sudėtingoms aplinkybėms greitai sutelkė 3 milijardų eurų sumą siekiant suteikti greitą atsaką į pabėgėlių krizę. Vis dėlto jos tikslas veiksmingai šį atsaką koordinuoti nebuvo visiškai pasiektas. Vykdant audituotus projektus pabėgėliams buvo suteikta naudingos paramos, pasiekta didžioji dalis jų išdirbių, tačiau dar nepasiekti pusės jų numatyti rezultatai. Be to, mes nustatėme paramos grynaisiais pinigais projektų efektyvumo didinimo galimybių. Todėl darome išvadą, kad Priemonė galėjo būti veiksmingesnė ir kad ji galėjo užtikrinti, kad lėšos būtų racionaliau panaudojamos.