Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985
-->

did

Nuomonė Nr. 10/2018 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės

Lithuanian icpdf.png 1000 KB
17-12-2018