Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 16/2019: Europos aplinkos ekonominės sąskaitos. Jų naudą politikos formuotojams galima padidinti

Lithuanian icpdf.png 2 MB
10-10-2019

Europos aplinkos ekonominės sąskaitos (angl. EEEA) – yra svarbus duomenų šaltinis, naudojamas aplinkos politikai, pavyzdžiui, 7-ajai aplinkosaugos veiksmų programai, bei pažangai siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, stebėti ir vertinti. Europos aplinkos ekonominės sąskaitos – tai statistikos sistema, kurią sudaro išsamus lentelių ir sąskaitų rinkinys, kuriuo nusakomas aplinkos ir ES ekonomikos santykis.

Atlikome auditą, kad išsiaiškintume, ar Komisija tinkamai kuria, valdo ir naudoja Europos aplinkos ekonomines sąskaitas. Mūsų auditas parodė, kad stebint pagrindines aplinkos politikas nepasinaudota visomis Europos aplinkos ekonominių sąskaitų modulių teikiamomis galimybėmis. Remdamiesi savo nustatytais faktais, rekomenduojame, kad Komisija turėtų pagerinti Europos aplinkos ekonominių sąskaitų duomenų strateginį pagrindą, Europos aplinkos ekonominių sąskaitų modulių reikalingumą formuojant aplinkos politiką ir Europos aplinkos ekonominių sąskaitų duomenų savalaikiškumą.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.