Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 24/2019: Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų

Lithuanian icpdf.png 5 MB
13-11-2019

Šio audito metu įvertinome, ar Graikijai ir Italijai skirtomis ES finansuojamomis paramos priemonėmis buvo pasiekti jų tikslai, ir ar prieglobsčio ir grąžinimo procedūros buvo veiksmingos ir greitos. Taip pat įvertinome, ar laikinais skubaus perkėlimo mechanizmais pasiekti jų uždaviniai ir tikslas. Darome išvadą, kad tarp ES paramos tikslų ir pasiektų rezultatų yra atotrūkis. Skubaus perkėlimo mechanizmais nebuvo įgyvendinti jų uždaviniai. Nors Graikijos ir Italijos institucijų pajėgumai padidėjo, ilgas prašymų nagrinėjimo laikas ir kliūtys vis dar daro neigiamą įtaką vykdomoms prieglobsčio procedūroms. Kaip ir likusioje ES, iš Graikijos ir Italijos grąžinama mažai migrantų dėl šioje ataskaitoje nustatytų priežasčių.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.