Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 23/2019: Ūkininkų pajamų stabilizavimas. Priimtas visapusiškas priemonių rinkinys, tačiau reikia išspręsti menko priemonių naudojimo ir kompensacijos permokų klausimus

Lithuanian icpdf.png 3 MB
05-12-2019

Žemės ūkio sektoriui būdinga rizika, todėl ūkininkai turi parengti strategijas, kad būtų išspręsta nuostolių, atsirandančių dėl klimato reiškinių ar augalų ir gyvūnų ligų bei kainų svyravimo, problema. Į bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) įtrauktos priemonės, kuriomis remiamas ūkininkų rizikos valdymas ir reaguojama į krizę. Pasiūlymais dėl naujausios BŽŪP reformos siekiama daugiau dėmesio skirti rizikos valdymui. Išsiaiškinome, kad BŽŪP teikiamos visapusiškos prevencinės priemonės, kuriomis didinamas ūkininkų atsparumas, tačiau jų poveikis ūkininkų elgesiui yra ribotas. Vis dar menkai naudojamasi ES parama draudimui; ja pasinaudojo tik nedidelė ūkininkų dalis. Nebuvo naudota jokių konkrečių kriterijų, siekiant apsvarstyti, ar nereikėtų taikyti išimtinių priemonių po Rusijos draudimo. Taip pat nustatėme, kad ES parama iš rinkos pašalintiems produktams, kad jie būtų nemokamai paskirstyti, kainavo brangiai, ir būta kelių permokėjimo atvejų. Teikiame rekomendacijas Komisijai, kuriomis siekiama skatinti ūkininkus geriau pasirengti krizėms, rengti ir stebėti draudimui skirtą paramą, geriau paaiškinti kriterijus, kuriais remiantis pradedamos ir baigiamos išimtinės priemonės ir koreguojama kompensacija už pašalinimo iš rinkos operacijas.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.