Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 25/2019: Paramos biudžetui duomenų kokybė. Kai kurių rodiklių ir kintamo dydžio dalių mokėjimo tikrinimo trūkumai

Lithuanian icpdf.png 3 MB
12-12-2019

Parama biudžetui yra ES pagalbos forma, susijusi su pinigų pervedimu į nacionalinį šalies partnerės iždą, jeigu ta šalis laikosi sutartų mokėjimo sąlygų. Paramos biudžetui mokėjimai atliekami fiksuoto ar kintamo dydžio dalimis. Išmokamos kintamo dydžio dalių sumos priklauso nuo šalių partnerių pasiekto veiksmingumo, kuris vertinamas pagal iš anksto nustatytus veiksmingumo rodiklius. Tikrinome, ar išmokėdama kintamo dydžio dalis Komisija naudojo tinkamus ir patikimus veiksmingumo duomenis. Darome išvadą, kad trečdalis peržiūrėtų veiksmingumo rodiklių turėjo koncepcijos trūkumų, todėl buvo galima įvairiai interpretuoti, ar tikslai buvo pasiekti. Be to, Komisijos vertinimas, ar kintamo dydžio dalių rodikliai buvo pasiekti, ne visada buvo patikimas. Teikiame keletą rekomendacijų, kaip pagerinti rodiklių formulavimą, padidinti naudojimąsi rezultatų rodikliais ir patobulinti veiksmingumo duomenų, naudojamų kintamo dydžio dalims išmokėti, tikrinimą.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.