Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita 18/2020: ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema: nemokamų leidimų paskirstymas turėjo būti tikslingesnis

Lithuanian icpdf.png 3 MB
15-09-2020

​Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimas – vienas iš pagrindinių mūsų laikų iššūkių. Pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS) įmonės turi gauti apyvartinius taršos leidimus visam jų išmetamam anglies dioksido kiekiui. Nemokamų leidimų paskirstymas apibūdinamas kaip pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo metodas, priešingai nei numatytasis metodas (pardavimas aukcione). Tačiau, tiek kalbant apie ES ATLPS trečią, tiek apie ketvirtą etapus, nemokamai paskirstyti leidimai ir toliau sudaro daugiau kaip 40 % visų galimų leidimų. Nustatėme, kad nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo tikslingumas yra ribotas. Komisijai teikiame rekomendacijas, kaip tikslingiau ir geriau spręsti techninius sunkumus peržiūrint nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo metodiką. 

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.