Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita 02/2021: ES humanitarinė pagalba švietimo srityje: pažeidžiami vaikai sulaukia pagalbos, tačiau ji turėtų būti teikiama ilgiau ir pasiekti daugiau mergaičių

Lithuanian icpdf.png 3 MB
21-01-2021

2019 m. Komisija padidino pagalbą švietimo sričiai ekstremaliųjų situacijų ir užsitęsusių krizių atvejais iki 10 % visos savo humanitarinės pagalbos. Įvertinome, kaip Komisija valdė šį naują paramos lygį. Nustatėme, kad projektai buvo aktualūs ir buvo pasiekti numatyti rezultatai, tačiau pagalba pasiekė mažiau mergaičių nei berniukų. Dauguma į mūsų imtį įtrauktų projektų buvo per trumpi, palyginti su poreikiais, ir Komisija nepakankamai nustatė didesnio išlaidų veiksmingumo galimybes. Nors dauguma projektų ir toliau buvo naudingi vaikams po jų užbaigimo, grynaisiais pinigais švietimo srities projektams menkai pavyko sumažinti priklausomybę nuo pagalbos grynaisiais pinigais. Rekomenduojame teikti ilgesnės trukmės finansavimą, tobulinti išlaidų analizę, teikti didesnę paramą mergaitėms ir gerinti pagalbos grynaisiais pinigais projektų tvarumą.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.