Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita 06/2021: Sanglaudos politikos finansinės priemonės užbaigus 2007–2013 m. laikotarpį: patikrinimo darbas iš esmės davė gerų rezultatų, tačiau liko tam tikrų klaidų

Lithuanian icpdf.png 1 MB
29-04-2021

Finansinės priemonės buvo svarbus sanglaudos politikos finansavimo 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu metodas. Savo ankstesniuose audituose, susijusiuose su šiomis priemonėmis, nustatėme keletą klaidų ir trūkumų įgyvendinimo metu. Komisija nurodė, kad užbaigimo metu šie trūkumai bus pašalinti.

Nustatėme, kad Komisija ir valstybės narės iš esmės ėmėsi būtinų veiksmų, siekdamos patikrinti šių išlaidų tinkamumą finansuoti užbaigimo metu. Nors nustatėme keletą finansinį poveikį turinčių klaidų, apskritai jų darbas davė gerų rezultatų. Nors dauguma mūsų nustatytų trūkumų buvo pašalinti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, rekomenduojame Komisijai teikti patarimus dėl dažniausių auditų metu nustatomų klaidų. Taip pat rekomenduojame Komisijai papildyti audito institucijoms skirtas gaires dėl finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti patikinimo teikimo užbaigimo metu.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.