Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita 18/2021: Komisijos vykdoma makroekonominio koregavimo programą baigiančių valstybių narių priežiūra: tinkama priemonė, kurią reikia racionalizuoti

Lithuanian icpdf.png 1 MB
15-09-2021

Komisija yra atsakinga už makroekonominio koregavimo programą baigiančių euro zonos valstybių narių priežiūrą ir ją vykdydama užtikrina, kad valstybės narės išlaikytų ekonominį ir finansinį stabilumą. Tai naudinga pačioms valstybėms narėms ir jų skolintojams. Mes tikrinome Komisijos vykdomos atitinkamų penkių valstybių narių (Airijos, Graikijos, Ispanijos, Kipro ir Portugalijos) priežiūros struktūrą, įgyvendinimą ir veiksmingumą. Nustatėme, kad priežiūra yra tinkama priemonė, tačiau dėl neaiškų tikslų ir nepakankamai racionalizuoto bei tikslingo jos įgyvendinimo nebuvo užtikrintas jos efektyvumas. Pateikėme rekomendacijų Komisijai, kaip spręsti šiuos klausimus, įskaitant atitinkamų teisės aktų persvarstymą, kad jos priežiūros veikla būtų įtraukta į Europos semestrą.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.