Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Ataskaita „ES biudžeto veiksmingumas. Padėtis 2021 m. pabaigoje“

Lithuanian icpdf.png 9 MB
14-11-2022

Europos Audito Rūmai patikrino ES biudžeto išlaidų programų veiksmingumą 2021 m. pabaigoje , remdamiesi iš Komisijos ir kitų šaltinių gauta informacija apie veiksmingumą, įskaitant savo naujausius auditus ir apžvalgas. Pagrindinė šių metų veiksmingumo ataskaitos tema – horizontaliųjų politikos prioritetų integravimas į ES biudžetą. Jie įvertino, ar šie prioritetai buvo įtraukti į atrinktas ES išlaidų programas ir ar Komisija taikė tinkamą veiklos peržiūros planą, kad įvertintų ES biudžeto įnašą įgyvendinant tokius prioritetus.​