Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

2021 finansinių metų metinė ataskaita dėl ES agentūrų

Lithuanian icpdf.png 4 MB
27-10-2022

​Šiandien paskelbtoje metinėje ataskaitoje dėl ES agentūrų Europos Audito Rūmai nurodė, kad ES agentūros turėtų sugriežtinti savo taisykles ir kontrolę, kad kuo labiau sumažintų riziką, jog tarnybą paliekantys vadovai bei kiti vyresnieji darbuotojai gali pradėti dirbti privačiajame sektoriuje ir dėl to gali kilti interesų konfliktai ir pakenkta ES institucijų principingumui. Kita vertus, ES finansų sergėtojas, pasirašydamas agentūrų 2021 m. finansines ataskaitas, patvirtino, kad jų buhalterinė apskaita buvo patikima. Auditoriai taip pat teigiamai įvertino tai, kaip visos 44 agentūros renka pajamas savo veiklai vykdyti, ir visos, išskyrus vieną agentūrą, įvertintos gerai išlaidų srityje, nepaisant to, kad daugelyje agentūrų yra nuolatinių problemų viešųjų pirkimų srityje.​