-->

Politikos sritys

Darbas su Europos Parlamento komitetais

Veiklos audito metu nustatytus faktus pateikiame įvairių ES politikos sričių specialiosiose ataskaitose ir apžvalgose.

Šioje skiltyje pateikiame aktualiausias specialiąsias ataskaitas ir apžvalgas pagal kiekvieną EP komitetą 2019–2024 m. kadencijos laikotarpiu.

Europos Audito Rūmuose mūsų nariai ir auditoriai yra pasirengę ir nori savo nustatytus faktus ir rekomendacijas tiesiogiai aptarti su visais EP komitetais klausymuose ar praktiniuose seminaruose arba su EP politinėmis frakcijomis.

Spustelėkite toliau pateiktas nuorodas, kad pamatytumėte, kuriems EP komitetams mūsų ataskaitos yra aktualiausios.