-->

Ieškoti

 

 

Special report 01/2023: Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic1128562022-12-02 15:37:112022-12-02 15:37:11Special report Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic Relevant initiatives with impact ranging from success to limited use EN 2023 01 2 Contents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_016562100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1192A491-DD37-41FB-8763-9F13C0699006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 01/2023: Priemonės, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas keliauti ES COVID-19 pandemijos metu1128742022-12-20 14:11:072022-12-20 14:11:07Svarbios iniciatyvos, kurių poveikis – nuo sėkmingo iki riboto naudojimo Santrauka I–VIII Įvadas 01–12 Audito apimtis ir metodas 13–18 Pastabos 19–74 Komisija sukūrė tinkamus STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_011731000https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E82678A-2273-4C41-9D65-8D21C9BA3302}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Opinion 08/2022 (pursuant to Article 322(1), TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund as revised by the Council972002022-12-15 16:26:012022-12-15 16:26:01Introduction 01-04 General observations 05-09 Specific comments 10-32 Social Climate Plans 10-14 Eligible funding 15-19 Financing the Fund 20-24 Control and performance framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_081696720https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F2802A7-112A-4D7A-8EBB-81EA8555A7B1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Nuomonė 08/2022 (pagal SESV 322 straipsnio 1 dalį) dėl Tarybos peržiūrėto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Socialinis klimato fondas1137852023-01-06 09:24:292023-01-06 09:24:29Įžanga 01–04 Bendrosios pastabos 05–09 Konkrečios pastabos 10–32 Socialiniai klimato planai 10–14 Reikalavimus atitinkantis finansavimas 15–19 Fondo finansavimas 20–24 Kontrolės STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0842300https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8DC60D05-130D-4319-9FDC-1FB7768C04FC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special report 28/2022: Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)446632022-12-05 07:10:012022-12-05 07:10:01Special report Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) SURE financing contributed to preserving jobs during the COVID-19 crisis, but its full impact is not STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_288281520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A068B176-002A-4EBC-95C0-67A2C1955400}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 28/2022: Paramos priemonė nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE)447222022-12-06 10:22:192022-12-06 10:22:19Finansavimas pagal priemonę SURE padėjo išsaugoti darbo vietas COVID-19 krizės metu, tačiau jo galutinis poveikis nežinomas Santrauka I–IX Įvadas 01–10 Pagrindiniai faktai 01–03 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_28272420https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3FA66E86-C384-4355-BC9D-278A94505DA6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special report 27/2022: EU support to cross-border cooperation with neighbouring countries568642022-12-09 09:59:562022-12-09 09:59:56Valuable support, but implementation started very late and problems with coordination need to be addressed Executive summary I-VII Introduction 01-05 Cross-border cooperation with STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2710641500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A1B75A0F-867D-4C80-B36D-95545FEF1AD7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 27/2022: ES parama tarpvalstybiniam bendradarbiavimui su kaimyninėmis šalimis713412022-12-09 09:15:172022-12-09 09:15:17Parama yra vertinga, tačiau jos įgyvendinimas prasidėjo labai vėlai ir reikia išspręsti su koordinavimu susijusias problemas „NEXT“ programose atsižvelgiama į ankstesnę patirtį STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_27247150https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C4E4F8FB-9BE6-44CB-9BD3-7DA306AC0934}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special report 25/2022: Verification of Gross National Income for financing the EU budget. Risks in data compilation well covered overall, but scope for increased prioritisation of actions1119702022-11-10 08:47:172022-11-10 08:47:17The Commission calculates this own resource as a percentage of Member States’ annual GNI, a macroeconomic indicator used to measure a nation’s economic wealth IX As a result of our STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_25710790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F24F373-4700-48EB-9BF6-0E89C6D4B006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 25/2022: Bendrųjų nacionalinių pajamų, skirtų ES biudžetui finansuoti, tikrinimas1119992022-12-02 09:38:022022-12-02 09:38:02Su duomenų rengimu susijusi rizika apskritai įvertinta tinkamai, tačiau galima teikti didesnį prioritetą veiksmams Santrauka I–IX Įvadas 01–26 ES biudžetas ir BNPj pagrįsti nuosavi STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2519370https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E4B6F5B-AAE5-4119-963A-22AA162C21BB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444