-->

Ieškoti

 

 

Special report 11/2022: Protecting the EU budget - Better use of blacklisting needed1106162022-05-25 09:53:402022-05-25 09:53:40 Executive summary I-VII Introduction 01-14 EU and Member State responsibilities for protecting the EU budget 01-04 Excluding untrustworthy counterparties from receiving funds STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C25F5EA2-6DDC-49D9-9FE1-D04CB8BCD8F6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special report 07/2022: SME internationalisation instruments - A large number of support actions but not fully coherent or coordinated134672022-05-16 08:21:522022-05-16 08:21:52 Executive summary I-IX Introduction 01-19 Barriers to SME internationalisation 04 EU strategy for SME internationalisation 05-10 Main EU instruments, roles and responsibilities in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_073823820https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E0CB6227-3C69-4C32-B5F8-6AC11511678C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 07/2022: MVĮ tarptautinimo priemonės- Paramos veiksmų daug, bet jie iki galo nesuderinti ir nekoordinuojami135332022-05-10 16:51:152022-05-10 16:51:15 Santrauka I–IX Įvadas 01–19 MVĮ tarptautinimo kliūtys 04 ES strategija dėl MVĮ tarptautinimo 05–10 Pagrindinės ES priemonės, funkcijos ir atsakomybė remiant MVĮ tarptautinimą STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0746460https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D2EFC9FE-7971-49C3-9AC3-08865C9FD10C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Press Release: EU support to help small businesses go international needs better management and visibility1097062022-05-13 12:38:202022-05-13 12:38:20The purpose of this press release is to convey the main messages of the European Court of Auditors’ special report The full report is available at eca.europa.eu STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR22_072482480https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FCA042B5-D69B-4ED1-A62E-685F17207513}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Pranešimas spaudai: Reikia užtikrinti geresnį ES paramos, skirtos padėti mažosioms įmonėms įsitvirtinti tarptautinėje rinkoje, valdymą ir matomumą1097402022-05-16 06:06:372022-05-16 06:06:37Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos pagrindines mintis ECA Press 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg E STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR22_0746460https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4A97060F-7649-4A65-BA4A-664600497651}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Financial year 2021 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)132712022-05-10 14:45:102022-05-10 14:45:10EN Financial year 2021 Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation) EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG3723720https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EA01570F-A547-402F-B73B-AABBD74CF851}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
2021 finansiniai metai - Deleguotojo leidimus suteikiančio pareigūno ataskaita (pagal Finansinio reglamento 74 straipsnio 9 dalį)132992022-05-10 09:52:372022-05-10 09:52:37LT 2021 finansiniai metai Deleguotojo leidimus suteikiančio pareigūno ataskaita (pagal Finansinio reglamento 74 straipsnio 9 dalį)02 EUROPOS AUDITO RŪMAI 12, rue Alcide de Gasperi STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG70700https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7C65D377-1F8C-4CEE-BF0C-38D3A3F02BB2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Mūsų veikla 2021 m. - Europos Audito Rūmų metinė veiklos ataskaita1026762022-04-27 11:23:402022-04-27 11:23:40Mūsų veikla 2021 m. Europos Audito Rūmų metinė veiklos ataskaita LT02 EUROPOS AUDITO RŪMAI 12, rue Alcide de Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1 Užklausos STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21136650https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8883DEBF-7BB7-4E2B-B350-AF80C54A458B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Our activities in 2021 - Annual Activity Report of the European Court of Auditors1028272022-04-27 09:30:112022-04-27 09:30:11Our activities in 2021 Annual Activity Report of the European Court of Auditors EN02 EUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR217852500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{170A8295-A8CD-4DEB-B1FF-BED78656307A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special report 06/2022: EU intellectual property rights - Protection not fully waterproof312382022-04-11 08:37:342022-04-11 08:37:34 Executive summary I-X Introduction 01-12 What are intellectual property rights? 01-03 EU IPR regulatory framework 04 EU IPR registration procedure 05-06 EU IPR enforcement 07-08 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0614072580https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F0BF22D7-9088-49F4-AA0B-47C989102338}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444