-->

Ieškoti

 

 

Special report 20/2022: EU action to combat illegal fishing – Control systems in place but weakened by uneven checks and sanctions by Member States928532022-09-08 15:49:452022-09-08 15:49:45 Executive summary I-V Introduction 01-23 Illegal, unreported and unregulated fishing 04-06 Global response to illegal, unreported and unregulated fishing 07-10 EU framework for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_209879870https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D37F5263-A0C5-45D1-9015-76D2B5ECF7AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 20/2022: ES veiksmai kovojant su neteisėta žvejyba – Kontrolės sistemos įdiegtos, tačiau mažiau veiksmingos dėl nevienodų valstybių narių atliekamų patikrinimų ir taikomų sankcijų933642022-09-15 13:52:382022-09-15 13:52:38 Santrauka I–V Įvadas 01–23 Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba 04–06 Visuotinis atsakas į neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą 07–10 ES kovos STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2060600https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7071B53A-6A1C-4FAA-89B5-B3C65F43FF54}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special report 19/2022: EU COVID-19 vaccine procurement – Sufficient doses secured after initial challenges, but performance of the process not sufficiently assessed444322022-09-05 13:50:392022-09-05 13:50:39 Executive summary I-VIII Introduction 01-11 The development of COVID-19 vaccines 02-03 Contracts to procure COVID-19 vaccines 04-05 The Commission signed contracts worth €71 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1914056530https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1DD455F3-D62C-4BE2-9A56-A6A7D27C0B52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 19/2022: COVID-19 vakcinų pirkimas Europos Sąjungoje - Po pradinių problemų parūpinta pakankamai dozių, tačiau proceso veiksmingumas nepakankamai įvertintas446812022-09-08 15:18:062022-09-08 15:18:06 Santrauka I–VIII Įvadas 01–11 COVID-19 vakcinų kūrimas 02–03 Sutartys dėl COVID-19 vakcinų įsigijimo 04–05 Komisija pasirašė 71 milijardo eurų vertės sutarčių dėl iki 4,6 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1978460https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E00DD7B8-83BA-4FE8-8FFA-9922E84F0A0C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special report 21/2022: The Commission’s assessment of national recovery and resilience plans – Overall appropriate but implementation risks remain440192022-09-28 10:16:432022-09-28 10:16:43 Executive summary I-X Introduction 01-16 The Recovery and Resilience Facility 01-03 Recovery and resilience plans 04-08 Roles and responsibilities in the process of preparation STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2110163100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B079233C-BCE2-4174-BE1F-E40CD28BA8C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 21/2022: Komisijos atliktas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimas - iš esmės tinkamas, bet įgyvendinimo rizikos veiksnių vis dar yra441222022-09-05 11:01:132022-09-05 11:01:13 Santrauka I–X Įvadas 01–16 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė 01–03 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai 04–08 Vaidmuo ir atsakomybė GAP rengimo ir STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2185470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8FD7C6D5-8BAF-4A23-9F77-8067A49518A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report 18/2022: EU institutions and COVID-19 – Responded rapidly, challenges still ahead to make the best of the crisis-led innovation and flexibility168362022-08-29 14:24:422022-08-29 14:24:42 Executive summary I-VIII Introduction 01-07 Audit scope and approach 08-13 Observations 14-93 The institutions’ business continuity plans mostly followed recognised standards and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1813174410https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B1D3B387-490C-49F1-80F1-3293FD293B5F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 18/2022: ES institucijos ir COVID-19 – Nors reaguota greitai, dar kils iššūkių siekiant kuo geriau pasinaudoti krizės paskatintomis inovacijomis ir lankstumu222732022-08-30 14:01:552022-08-30 14:01:55 Santrauka I–VIII Įvadas 01–07 Audito apimtis ir metodas 08–13 Pastabos 14–93 Institucijų veiklos tęstinumo planai iš esmės atitiko pripažintus standartus ir buvo jų reagavimo į STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_18104400https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{087454A8-FD3B-4009-925E-F5CC2B63DA65}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Opinion 05/2022 - EPPO Child allowance135012022-08-11 08:47:342022-08-11 08:47:34Opinion 05/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) EN concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_05577610https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{421A4884-FC6F-461D-9408-B47E11712602}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Nuomonė 05/2022 - EPPO Child allowance141082022-08-17 08:27:102022-08-17 08:27:10Nuomonė 05/2022 (pagal SESV 287 straipsnio 4 dalį) LT dėl Europos prokuratūros pasiūlymo iš dalies pakeisti Europos deleguotųjų prokurorų įdarbinimo sąlygas siekiant į jų STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0585240https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{ADCB7541-1C30-4A6C-8484-970DD39C4F0E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444