-->

Ieškoti

 

 

Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism1161492021-01-08 11:06:212021-01-08 11:06:21 Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 01/2021: Pertvarkymo planavimas pagal bendrą pertvarkymo mechanizmą1161612021-01-07 13:38:052021-01-07 13:38:05 Santrauka I–XI Įvadas 01–16 Bendras pertvarkymo mechanizmas: bendra informacija 01–04 Bendradarbiavimas pagal bendrą pertvarkymo mechanizmą 05–16 BPV ir NPI vaidmuo 05–11 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{352B092E-808E-4893-848F-63AC1196BE5D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the financial year 20191131152020-11-25 09:58:592020-11-25 09:58:59Together with the replies of the Single Resolution Board, the Commission and the Council The Single Resolution Mechanism is the EU system for managing the resolution of failing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities5631620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BD1A6BDF-0772-45B9-9100-356FB463E25D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Ataskaita dėl 2019 finansinių metų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsiradusių Bendrai pertvarkymo valdybai, Tarybai arba Komisijai vykdant savo užduotis pagal šį reglamentą1131252020-11-26 08:21:042020-11-26 08:21:04su Bendros pertvarkymo valdybos, Komisijos ir Tarybos atsakymais Bendras pertvarkymo mechanizmas yra dalyvaujančių valstybių narių žlungančių bankų pertvarkymui valdyti skirta ES STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities183900https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E14A6AA2-6032-4F64-97C5-958FDDA8B5A7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report 26/2020: Marine environment: EU protection is wide but not deep165232020-11-25 10:12:322020-11-25 10:12:32 Executive summary I-VII Introduction 01-24 The EU’s seas and oceans 01-08 EU action 09-24 Common fisheries policy 10-15 Environmental policies 16-21 Commission and Member State STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2620483790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4982DCBE-C173-4C30-B452-489E94534261}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 26/2020: Jūros aplinka: ES apsauga – plati, bet ne išsami165362020-11-23 09:13:402020-11-23 09:13:40 Santrauka I-VII Įvadas 01-24 ES jūros ir vandenynai 01-08 ES veiksmai 09-24 Bendra žuvininkystės politika 10-15 Aplinkos politika 16-21 Komisijos ir valstybių narių atsakomybė STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26224810https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{129A1A5E-26E2-4F68-BC67-B8DDF6C177A5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Report on the annual accounts of the European Schools for the financial year 20191091472020-11-18 12:59:052020-11-18 12:59:05Executive summary I-V Introduction 01-08 Background 01-05 Accounting and control environment 06-08 Audit scope and approach 09-13 Scope and approach of our engagement 09-13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPEAN_SCHOOLS_20198363520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{98AB8EC7-6FA4-4204-8449-5FBE9CB7B19E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report No 24/2020: The Commission’s EU merger control and antitrust proceedings: a need to scale up market oversight163482020-11-16 12:02:442020-11-16 12:02:44 Executive summary I-XI Introduction 01-18 Competition rules in the EU 01-02 The Commission’s role as enforcer of competition rules 03-09 Role of Member State authorities in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_245402520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C80BAA64-814B-440D-9D96-44D21F9D2C97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 24/2020: Komisijos ES susijungimų kontrolė ir antimonopolinės procedūros: reikia vykdyti platesnio masto rinkos priežiūrą163502020-11-16 09:40:542020-11-16 09:40:54 Santrauka I–XI Įvadas 01–18 ES konkurencijos taisyklės 01–02 Komisijos, kaip konkurencijos taisyklių vykdymą užtikrinančios institucijos, vaidmuo 03–09 Valstybių narių institucijų STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24134500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2AC7D36B-007F-48F8-88B0-CEA1B3CFF4FD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Annual report on the EU Joint Undertakings for the financial year 2019356472020-11-13 13:50:112020-11-13 13:50:11Contents Acronyms 3 Chapter 1 The EU Joint Undertakings and the ECA’s audit 6 Introduction 7 The EU Joint Undertakings 8 Joint Undertakings operating under the Research Framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_20196901110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{84475F84-19E2-49E3-AEA9-E70C0A8F05D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444