-->

Ieškoti

 

 

Special Report 05/2021: Infrastructure for charging electric vehicles: more charging stations but uneven deployment makes travel across the EU complicated941182021-04-12 11:26:052021-04-12 11:26:05 Executive summary I-IX Introduction 01-13 Electricity at the forefront of alternative fuels in road transport 01-07 The EU’s response to the ‘chicken-and-egg’ problem 08-13 Audit STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05101610160https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0F14D952-C500-437F-BE09-D850CA3A9F78}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 05/2021: Elektra varomų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūra. Įkrovimo stočių padaugėjo, bet nevienodas jų diegimas apsunkina keliones visoje ES941322021-04-12 11:35:252021-04-12 11:35:25 Santrauka I–IX Įvadas 01–13 Elektra – pirmaujantis kelių transporto alternatyviųjų degalų šaltinis 01–07 ES atsakas į dilemą „kiaušinis ar višta“ 08–13 Audito apimtis ir metodas STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0567670https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{293F2492-DDB7-448C-B7F2-5C618A722342}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report 04/2021: Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests940312021-03-24 13:58:372021-03-24 13:58:37Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests In order to preserve this information from disclosure and considering the classification of documents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0414058610https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E03C06E-DAEF-4B5F-8A42-38A2860680D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 04/2021: Muitinis tikrinimas: nepakankamas suderinimas daro žalą ES finansiniams interesams940442021-03-26 10:44:562021-03-26 10:44:56Siekiant, kad ši informacija nebūtų atskleista ir atsižvelgiant į dokumentų, kuriais naudojantis ji buvo gauta, klasifikaciją, šioje ataskaitoje tam tikri faktai ir nuorodos yra STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_042572140https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4258973B-5567-4097-83F0-D9701C971622}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Nuomonė Nr. 1/2021 (pagal SESV 322 straipsnį) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas, pasiūlymo165912021-03-22 10:10:382021-03-22 10:10:38LT 2021 3 23 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 101/1 atsižvelgdami į Sutartį d ėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 322 straipsnį atsižvelgdami į 2021 m. sausio 20 d STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_014051760https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3B10FEEA-5D06-45F7-8FC7-03C31D299689}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Opinion No 1/2021 (pursuant to Article 322, TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Brexit Adjustment Reserve936832021-03-22 10:11:022021-03-22 10:11:02EN 23.3.2021 Official Journal of the European Union C 101/1 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0118322890https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2D6D2A74-CCBB-48B0-AE5C-57B6E77BCE25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation1172182021-01-22 06:23:372021-01-22 06:23:37 Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0323672850https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 03/2021: Keitimasis informacija apie mokesčius ES: tvirtas pagrindas, įgyvendinimo spragos1172312021-01-22 15:43:412021-01-22 15:43:41 Santrauka I–X Įvadas 01–13 ES veiksmai 05–09 Direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo 10–13 Audito apimtis ir metodas 14–21 Komisija 17–18 Valstybės narės 19–21 Pastabos STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03538850https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{24D73C22-4374-48C3-8413-0DEDBEE71C35}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 02/2021: ES humanitarinė pagalba švietimo srityje: pažeidžiami vaikai sulaukia pagalbos, tačiau ji turėtų būti teikiama ilgiau ir pasiekti daugiau mergaičių974272021-01-15 15:36:122021-01-15 15:36:12 Santrauka I–X Įvadas 01–12 Švietimas – tai prioritetas milijonams mokyklos nelankančių vaikų, kurie gyvena krizės paveiktose vietovėse 01–04 Neseniai Komisija padidino pagalbą STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_02469830https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{58188C6E-4F29-4A53-85A1-3DD5B00A9870}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report 02/2021: EU humanitarian aid for education: helps children in need, but should be longer-term and reach more girls976492021-01-15 14:10:092021-01-15 14:10:09 I-X 01-12 01-04 05-12 13-17 18-66 18-40 21-23 24-25 26-27 28-34 35-40 41-66 44-51 52-58 59-66 67-71 Executive summary Introduction Education is a priority for millions of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0215461970https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A0787789-5490-4B84-AAD3-AFEA0B4DF2CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444