-->

Ieškoti

 

 

Special Report 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions1069832021-07-01 11:36:402021-07-01 11:36:40 Executive summary I-V Introduction 01-14 The origins of the Polluter Pays Principle 03-05 The PPP in the EU 06-14 Policy framework 06-09 EU funding 10-14 Audit scope and approach STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1218053830https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{55452A61-0111-4B32-9502-098695BFAC82}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 12/2021: ES aplinkos politikos srityse ir veiksmuose principas „teršėjas moka“ taikomas nenuosekliai1078672021-07-01 11:39:542021-07-01 11:39:54 Santrauka I–V Įvadas 01–14 Principo „teršėjas moka“ kilmė 03–05 Principas „teršėjas moka“ Europos Sąjungoje 06–14 Politikos pagrindas 06–09 ES finansavimas 10–14 Audito apimtis ir STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_12144730https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D16AB53D-3CBB-4E63-97E8-A79A1F3CE54E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 14/2021: INTERREG bendradarbiavimas. Europos Sąjungos pasienio regionų potencialas dar nėra visiškai išnaudotas1077982021-06-30 07:45:082021-06-30 07:45:08 Santrauka I–IX Įvadas 01–24 ES pasienio regionams kylančios problemos 01–04 INTERREG A: didžiausia INTERREG kryptis 05–10 INTERREG valdymas ir 2014–2020 m. INTERREG V-A programos STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14181700https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A65133BF-C923-467E-BDC1-79A78D2F91E7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report 14/2021: Interreg cooperation: The potential of the European Union’s cross-border regions has not yet been fully unlocked1078072021-06-30 07:08:532021-06-30 07:08:53 Executive summary I-IX Introduction 01-24 Challenges for EU cross-border regions 01-04 Interreg A: the biggest strand of Interreg 05-10 Governance of Interreg and areas of funding STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_148722110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5BFFBC33-802D-49AA-8439-7D96392E33C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report 15/2021: Air passenger rights during the COVID-19 pandemic: Key rights not protected despite Commission efforts1074402021-06-29 11:40:592021-06-29 11:40:59 Executive summary I-V Introduction 01-13 Passenger rights in the EU 01-04 Restrictions on travel during the COVID-19 pandemic 05-07 Effects of COVID-19 related travel restrictions STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1511782720https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AEA11338-8934-4892-9D45-40AB5A6E3F6C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 15/2021: Oro transporto keleivių teisės COVID-19 pandemijos metu: nepaisant Komisijos pastangų, pagrindinės teisės nėra apsaugomos1074542021-06-29 13:25:332021-06-29 13:25:33 Santrauka I–V Įvadas 01–13 Keleivių teisės ES 01–04 Kelionių apribojimai COVID-19 pandemijos metu 05–07 Su COVID-19 susijusių kelionių apribojimų poveikis keleiviniam oro STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_15205650https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4703D1AA-5AB9-4AFD-B0AB-773A9F3CCF59}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 13/2021: ES kovos su pinigų plovimu bankų sektoriuje pastangos yra susiskaidžiusios, o įgyvendinimas – nepakankamas1072442021-06-24 12:38:492021-06-24 12:38:49 Santrauka I–XI Įvadas 01–15 Kas yra pinigų plovimas Komisija ir EBI neveiksmingai naudojosi savo įgaliojimais pradėti Sąjungos teisės pažeidimo procedūrą 67–86 Komisijos požiūris STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13216580https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{42D16317-3381-4F0A-8310-A417293956BD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and implementation is insufficient1072542021-06-25 07:44:032021-06-25 07:44:03 Executive summary I-XI Introduction 01-15 What is money laundering The Commission and EBA did not use their 'breach of Union law' powers effectively 67-86 The Commission’s STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1330114900https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6E7BB34F-962C-4E14-92F0-815AED2D8E5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Special Report 11/2021: Exceptional support for EU milk producers in 2014–2016 - Potential to improve future efficiency1065862021-06-17 09:31:132021-06-17 09:31:13Executive summary I-IX Introduction 01-24 Audit scope and approach 25-31 Observations 32-79 The Commission reacted quickly to the Russian ban, but took longer to address STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_116421090https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F6AD1C8-6CEB-4384-9969-F7E20D5BFED5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444
Specialioji ataskaita 11/2021: Išskirtinė parama ES pieno gamintojams 2014–2016 m. - Galimybės padidinti efektyvumą ateityje1070142021-06-18 14:46:182021-06-18 14:46:18Santrauka I–IX Įvadas 01–24 Audito apimtis ir metodas 25–31 Pastabos 32–79 Komisija greitai sureagavo į Rusijos draudimą, tačiau užtruko ilgiau, kad pašalintų susidariusį rinkos STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_11231510https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{926B693B-B952-48E4-9267-B27D80CF7454}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4444