-->

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais

 

Dezinformacijos raida ir užsienio šalių kišimasis į ES demokratinius procesus gali turėti plataus masto poveikį Sąjungos politikai ir finansams.

Mes, ES auditoriai, žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius ES ateities uždavinius, įskaitant dezinformacijos ir užsienio šalių kišimosi klausimais.