-->

Transportas ir turizmas

 

Transportas ir judumas yra Europos projekto esmė. Europos transporto projektai, kuriuos tiesiogiai atrenka ir bendrai finansuoja Europos Komisija, finansuojami pagal ES biudžeto išlaidų pakategorę „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“. Tačiau didžioji dalis ES transporto projektų finansavimo vis dar gaunama iš sanglaudos biudžeto.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais susidurs ES. Ateinančiais metais skaitmeninė revoliucija turės didelį poveikį eismo srautui, kadangi ji turės įtakos logistikos grandinėms ir vartotojų elgesio pokyčiams. Transporto infrastruktūra Europoje turi būti sukurta, pritaikyta ir prižiūrima taip, kad atitiktų numatomą eismo srautą. Tam ateinančiais metais reikės didelių viešųjų investicijų ir naujų šių investicijų finansavimo būdų. Tuo pat metu aplinkai palankūs sprendimai, pavyzdžiui, elektra varomos transporto priemonės ir dalijimosi automobiliu technologijos, taps dar svarbesni, o valdžios institucijos turės pritaikyti infrastruktūrą ir transporto sistemas.

Ateityje atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.