-->

Mokesčių klausimai

 

FISC ir Audito Rūmai turi bendrą tikslą – siekia, kad ES būtų finansiškai atskaitinga ir skaidri ir kad būtų apsaugoti piliečių finansiniai interesai. Užtikrinus sąžiningą ir veiksmingą apmokestinimą visoje bendrojoje rinkoje didinamas mokesčių mokėtojų teisinis tikrumas, investicijos ir konkurencija.

Mes, ES auditoriai, žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius ES ateities uždavinius, įskaitant mokesčių klausimais.