-->

Užsienio reikalai

ES yra pasaulinio masto veikėja ir pagal siūlomą naują 2021–2027 m. ES biudžetą numatoma gerokai padidinti išorės veiksmų finansavimą – iš viso iki maždaug 123 milijardų eurų. Mūsų šios srities ataskaitose nagrinėjamos išlaidos konkrečiose šalyse ir aptariami kompleksiniai klausimai.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais ES susidurs ateityje. Taisyklėmis paremta tarptautinė tvarka patiria vis didesnį spaudimą, o Europa tampa bendradarbiavimu grindžiamo daugiašališkumo, žmogaus teisių ir liberalių vertybių gynėja. Daugelis ekspertų numato konkurencinę autokratijos ir demokratijos kovą, kuri formuos 21-ojo amžiaus geostrateginę padėtį. Vis dažniau autoritarinės valstybės sieks, kad būtų pažeisti pagrindiniai demokratijos principai, kaip antai teisinės valstybės principai ir žmogaus teisių apsauga.

Atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas ateičiai, atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.